đặt hàng

Tư duy toàn diện

Bộ câu hỏi sau đây gồm 4 câu hỏi. Những câu hỏi này nhằm kiểm tra chỉ số IQ của bạn cũng như khả năng “chuyên môn” của bạn.

Câu 1. Làm thế nào để đưa một con hươu cao cổ vào trong một cái tủ lạnh?

Câu 2. Làm thế nào để đưa một con voi vào trong một cái tủ lạnh?

Câu 3. Vua Sư tử chủ trì một cuộc họp các con vật. Tất cả con vật đều có mặt, duy nhất vắng một con. Đó là con nào?

Câu 4. Có một dòng sông mà bạn phải vượt qua. Nhưng nó lại là nơi sinh sống của cá sấu. Làm thế nào bạn có thể vượt qua được?

Theo tổ chức Andersen Consulting Worldwide, khoảng 90% người lớn (có chuyên môn) được kiểm tra đều trả lời sai tất cả 4 câu hỏi trên. Nhưng rất nhiều trẻ em (mẫu giáo) trả lời đúng được một số câu hỏi.