PGS.TS VŨ ANH NHỊ

PGS.TS VŨ ANH NHỊ
( Chủ tịch Hội Thần kinh học TP. HCM )

Thời gian công tác:

1970 – 1978: Công tác trong Quân đội Nhân Dân Việt Nam

1981 – 1987: Bác sĩ điều trị, khoa Thần Kinh BV Chợ Rẫy – Giảng viên Bộ môn Thần Kinh ĐH Y Dược TP. HCM

1987 – 1991: Thực tập sinh chuyên khoa Thần Kinh tại Đức

1991 – 1996: Bác sĩ điều trị, khoa Thần Kinh Bệnh viện Chợ Rẫy và Giảng viên chính Bộ môn Thần Kinh ĐH Y Dược, TP. HCM

1997 – 2001: Bác sĩ điều trị khoa Thần Kinh Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện ĐH Y Dược, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện 115. Phong chức danh Tiến sĩ (1997), Phó Giáo sư (2001)

2001 – nay:

-  Bác sĩ điều trị khoa Thần Kinh Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện ĐH Y Dược, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện 115, phong chức danh Tiến sĩ (1997), Phó Giáo sư (2001)

- Trưởng bộ môn Thần Kinh ĐH Y Dược TP. HCM – Chủ tịch Hội Thần Kinh TP. HCM – Phó Chủ tịch Hội Thần Kinh Việt Nam.   


SẢN PHẨM ECOGREEN
OTiV được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO (cùng với các sản phẩm Sâm Alipas Platinum, Sâm Angela Gold, JEX Max, Qik Hair, Hewel, Wit, LIC, FAZ)
NHẬN THÔNG TIN CHĂM SÓC NÃO BỘ ĐỘC QUYỀN TỪ OTIV