đặt hàng

Chìa Khóa Thành Công

CEO SME 2015 - Trận 09 & 10 Chính sách đãi ngộ - CEO Trần Thu Vân

(20/10/2016)

Vấn đề của một Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử đang có gần 500 công nhân làm việc tại các nhà máy.Hiện nay, Để chuẩn bị cho hội nhập, các doanh nghiệp nước ngoài đã chủ động đi trước một bước là đầu tư các nhà máy ở Việt nam thông qua các đối tác trong nước.

Xem tiếp

CEO SME 2015 - Trận 11 & 12 Chất lượng nguồn nhân lực - CEO Trần Thị Thanh Thủy

(19/10/2016)

Tình huống của một Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trong lĩnh vực logistics. Hiện nay để nắm bắt cơ hội và vượt qua những thách thức khi bước vào kinh doanh trong khu vực kinh tế chung ASEAN, công ty đã thuê một đơn vị tư vấn để thực hiện hoạt động tái cấu trúc, cải thiện chất lượng nhân sự. 

Xem tiếp

CEO SME 2015 - Trận 13 & 14 Hợp tác hay bán đứt - CEO Bùi Ngọc Hùng

(18/10/2016)

Vấn đề của một Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ CNTT.Sau nhiều năm nỗ lực, hiện nay Doanh nghiệp đang kinh doanh khá tốt và đã tạo được cho mình một chỗ đứng khá vững chắc trên thị trường.

Xem tiếp

CEO SME 2015 - Trận 15 & 16 Lựa chọn giải pháp tối ưu - CEO Đỗ Thế Hiển

(17/10/2016)

Vấn đề của một DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các hàng nông sản. Để chuẩn bị hội nhập AEC, DN đang có kế hoạch xây dựng hệ thống phân phối của riêng mình.Hiện nay, đối tác phân phối chính của DN đang gặp khó khăn và muốn tìm nguồn lực bên ngoài để chia sẻ. Nhận thấy đây là cơ hội tốt nên CEO và các cổ đông đang tìm cách để hợp tác sâu hơn với đối tác này.

Xem tiếp

CEO SME 2015 - Trận 17 & 18 Trên đe dưới búa - CEO Nguyễn Trung Kiên

(16/10/2016)

Một công ty liên doanh sản xuất nước ngọt được ra đời bởi sự hợp tác của hai doanh nghiệp (1 trong nước và 1 Công ty của Malaysia). Sau khi ra đời và chính thức đi vào hoạt động, quá trình sản xuất kinh doanh của công ty liên doanh nẩy sinh nhiều khó khăn.

Xem tiếp

CEO SME 2015 - Trận 19 & 20 Tiến thoái lương nan - CEO Nguyễn Hoàng Nam

(15/10/2016)

Vấn đề của một Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sữa và nước hoa quả. Vừa qua, DN đã đưa mảng sản xuất sữa vào liên doanh (50/50) với một đối tác cùng ngành có kinh nghiệm đến từ nước ngoài.Ngay sau khi bắt đầu vận hành, công ty liên doanh đã tuần tự thực hiện tất cả các bước theo kế hoạch kinh doanh đề ra ban đầu. 

Xem tiếp